spbredynki

Kontakt

hide

Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach
Bredynki 24
11-300 Biskupiec

Kontakt telefoniczny z Dyrektor Szkoły mgr Beatą Żukowską: 89 715-39-74
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00


e-mail: spbredynki@wp.pl

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Administratorem jest Społeczna Szkoła Podstawowa w Bredynkach (nr tel.: 089- 715 - 39 - 74, adres e-mail: spbredynki@wp.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. 576668007, adres e-mail - inspektor@cbi24.pl.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kalendarz

hide

Kalendarz szkolny 2020/2021


Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2020

Zimowa przerwa świąteczna i ferie zimowe (w trakcie pandemii)

23 XII 2020-17 I 2021

 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 -6

IV 2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 VI 2021

Wakacje letnie

26 VI - 31 VIII 2021